KURUMSAL

ÇEVRE POLiTiKAMIZ

 
ÇEVRE İLE İLGİLİ TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER UYUM SAĞLIYORUZ.
 
Çevre yönetim sistemimizin temeli tüm yasal talimatlara uyum odaklıdır.
 
ÜRÜNLERİ MİNİMUM ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE ÜRETİYORUZ.
 
Ürünlerimizin tamamı, emniyetli ve çevreye duyarlı üretim prosesimiz ile olduğu kadar atık yönetimini de göz önüne alarak tasarlıyoruz, üretiyoruz ve satıyoruz. Tüm üretim proseslerimizde minimum enerji ve kaynak kullanımı için çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz, tüm üretim proseslerimizde emisyonların ve atıkların ortadan kaldırılmasıdır. Giderilmesi mümkün olduğunca geri dönüştürülür. Veya uygun arıtma şartları sağlanır. Ürünlerimizi malzemenin tamamının geri dönüşümü veya kullanım ömrünün tamamını geçirmesini sağlaması amacıyla tasarlıyor ve üretiyoruz.
 
ÇEVRE KORUMAYA UYGUN TEDARİĞİ VE LOJİSTİĞİ DİLE GETİRİYORUZ.
 
Mümkün olduğunca, ekolojik kriterler uygun çevre koruma anlayışıyla hammadde, yardımcı malzeme ve parça tedariki yapıyoruz. Satın alma ve Sevkiyat lojistiğinde sürekli iyileştirme ve şirket içindeki malzeme akışı optimizasyonu ile çevrenin etkilenmesini minimize ediyoruz.
 
ÇALIŞANLARIMIZI EĞİTİYORUZ, CESARETLENDİRİYORUZ VE AÇIK BİR ÇEVRE İLETİŞİM ORTAMINA YÖNLENDİRİYORUZ.
 
Hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızı, işlerini çevre politikamız ve hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirebilmeleri için uygun eğitimlerle eğitiyoruz ve motive ediyoruz.
 
Çevre koruma anlayışımız ile ilgili çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Amacımız idari yapılarla ve kamuoyu ile işbirliği içinde olduğu kadar açık ve samimi bir iletişim kurmaktır.
 
ÇEVRE FAALİYETLERİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRİYORUZ.
 
Çevre faaliyetlerimizdeki hedeflerimiz ve başarımız tüm çevre ile ilgili yasal yükümlülüklere uygunluk da dâhil olmak üzere düzenli olarak gözden geçirilir. Yeni ve daha büyük hedefler belirleyerek ve bu hedeflere ulaşarak, çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştiriyoruz.
                                                                                                                      ONLİNE SİPARİŞ İnsan Kaynaklari TEKLİF AL